Lagt inn .

Guide – Slik bestiller du en voice over / stemmeinnlesning online.

Her følger noen råd for regissører, produsenter, reklamebyråer og andre som arbeider med stemmeskuespillere.

Det kan iblant være vanskelig å finne den rette stemmen til ditt prosjekt, og ofte er det veldig subjektivt.

To hundre voice over-talenter kan si at de har ”varme” stemmer, men bare du kan si hvilken stemme som er rett for ditt prosjekt.
Hvis du synes at det er vanskelig å bestemme seg, kan vi, uten kostnad, tilby en kort, tilpasset demo ved hjelp av utdrag fra ditt manus.
På den måten kan du lytte til hvordan stemmen leser ditt manus, og ikke bare høre et generelt utvalg av deres øvrige arbeid.

Spør om stemmens bakgrunn og erfaring
Mange stemmer har et bredt register og kan lese på mange ulike måter, men ingen kan gjøre alt. Sørg for at den stemmen du velger, kan utføre det du krever av den.

Manus og regitips:

Beskriv din målgruppe
Start med å gi en kort beskrivelse av hvem som kommer til å lytte til den ferdige innspillingen.
Hvem sin oppmerksomhet er det du vil fange? Det hjelper stemmen med å få et mentalt bilde av det publikum de snakker til.

Gi en mest mulig malende beskrivelse

Du bør prøve å være så beskrivende som mulig når du formidler hvordan du vil at det ferdige produktet skal høres ut.
Iblant får stemmeskuespillere et manus sammen med bare ett regiord, f.eks. ”optimistisk”.
Det er ikke alltid nok til å finne den helt rette tonen.
For å gjøre det enklere for deg å gi regianvisninger, har vi laget en liste over anvendbare regiord:

Artikulert, autoritær, troverdig, direkte, klar, komisk, lett, medfølende, bekymret, selvsikker, kul, informativ, tørr, følsom, energisk, engasjert, entusiastisk, opphisset, vennlig, genuin, hipp, moden, film-traileraktig, profesjonell, sprø, realistisk, seriøs, søvndyssende, beroligende, likefrem, pompøs, varm, ung, gammel.

Listen med beskrivende ord som hjelper stemmen til å nå ditt mål, er uendelig …

TIPS: Hvis du f.eks. angir regianvisningen ”følsom”, bør du prøve å anvende en skala eller et eksempel for å formidle hvor følsom du vil at stemmen skal være.
Du kan også si at du vil at stemmen skal høres ut som en karakter eller spille en rolle: en forteller, bedriftsleder, mor, nabo, bestevenn, hallodame, advokat, lege, betrodd lærer eller en trøtt resepsjonist.

Gi spesifikke eksempler

Det hjelper ikke stemmeskuespilleren å få beskjed om at du vil at han eller hun skal høres ut ”akkurat som Knut Risan i julefilmen Tre nøtter til Askepott” eller noen i en viss reklamefilm hvis man ikke har tilgang til disse referansene. Derfor bør du sende med et lydklipp av den stemmen du er ute etter. Visse stemmeskuespillere kan imitere stemmer, og hvis de hører et eksempel på hvordan du vil at det skal lyde, kan de trolig komme svært nær i følelse, takt, tone og stil.

Skriv et lettlest manus.

Iblant er manus belemret med flere deler, redigerte notater og revideringer. Det kan forvirre stemmeskuespilleren.
Prøv å sende med et rent og pent manus i et 12-punkts tegnsnitt.
Det gjør det lettere for stemmen å konsentrere om hvordan teksten skal leses i stedet for hvordan teksten er skrevet.

Vær også oppmerksom på at vi debiterer ekstra for å lese inn en tekst på nytt på grunn av manusendringer, så korrekturles alltid manus før du sender det til oss.

Uttale

I tilfeller der et ord eller et tall kan leses på ulike måter, ber vi deg om å skrive en uttaleguide eller sende med en innlest lydfil som kan veilede stemmen ved innspillingen. Stav f.eks. alltid ut uttalen ved siden av et tall. Det samme gjelder for egennavn, produktnavn og spesielle regionale uttalemåter.

Match tiden med ordmengden

Det verste en stemme vet, er å få et manus som ikke er tilpasset tidsmessig. Det fungerer naturligvis ikke hvis man f.eks. får et manus til en 20 sekunder lang reklamefilm med en tekst som ikke kan leses på under 30 sekunder, sammen med regianvisninger som ”rolig” og ”troverdig”. Det vil bare være mulig å lese teksten på én måte – ”raskt”!

Avhengig av stemmens lesehastighet kan et 30 sekunders manus bestå av alt fra 80 til 110 ord.
Prøv å lese manuset høyt og ta tiden ordentlig før du sender inn bestillingen. Du kan spare mye tid ved å redigere manuset før innspillingen.
Husk også regelen ”less is more”. Jo mer informasjon du stapper inn i en tekst, desto mindre kommer mottakeren til å huske.

Visse produsenter vil at stemmen spiller inn alle setningene i et manus, selv om de vet at det kommer til å gå over tiden. De liker å høre ulike versjoner og siden redigere setningene. Fortell da stemmen at det er akseptabelt å gå over tiden. Hvis dette ikke gjøres klart, vil innlesningen høres stresset ut og stemmen kommer til å føle seg frustrert fordi det er umulig å lese teksten i løpet av den angitte tiden.

Klikk her for å bestille en av våre stemmer eller kontakt oss direkte på info@voicetome.com