Lagt inn .

Har du tenkt på at du kommer borti forskjellige stemmeinnspillinger daglig? For eksempel når du er innom sykehus, dagligvarebutikker eller reiser med offentlig transport. Kanalene er mange, og formidlere i offentlig sektor må nå ut til flere målgrupper. Hvordan sørger du som jobber med kommunikasjon for at målgruppen din etterfølger restriksjoner eller får riktig informasjon?

Stemmeinnspilling – gir rom for viktige meldinger

Du bør passe deg for dørene og avstanden mellom dører og plattform; du bør holde avstand og tenke på omgivelsene dine; samtalen din står i kø eller nummeret ditt blir oppringt; du blir henvist til en annen plattform eller avdeling. Stemmeopptakene som når deg gjennom meldinger og budskap er mange. Selvfølgelig er det flott når du forstår alle meldingene, men har du tenkt på alt arbeidet som ligger bak? Du hører vanligvis bare det du selv og målgruppen din forstår. Informasjonsmeldinger som blir lest opp på et språk du ikke forstår, blir nemlig borte i informasjonsflyten.

Viktigheten av personlig stemmeinnspilling

Når du jobber i offentlig sektor, er det viktig både for sikkerhet og orden at alle kan forstå og absorbere relevante budskap, som for eksempel henvisninger og samfunnsinformasjon. Noen ganger kan det til og med handle om liv eller død – for eksempel når det utløses en brannalarm og stemmen forteller deg hvordan du evakuerer rommet. Da er det utrolig viktig at alle forstår hvordan man skal handle og kommer seg til et trygt sted. Jo mindre du som mottaker tenker på selve stemmen, jo bedre, for da kommer meldingen frem – krystallklart.

Har du de riktige språkressursene for en autentisk stemmeinnspilling?

I det offentlige jobber du ofte, om ikke alltid, flerspråklig. Det betyr at du internt sitter på store språkressurser. Det samme kan ikke sies om mange bedrifter. Selv om du jobber på en flerkulturell arbeidsplass der du daglig blir beriket med flerspråklige kolleger, er det ikke sikkert de er best egnet for stemmeinnspillingsjobben. Siden det tar tid å finne de rette personene internt, det tar tid å lage skript som får frem budskapet og det tar tid å spille inn og distribuere meldinger til bestemte kanaler, er det viktig at sluttproduktet er av høyeste kvalitet. Det er en jobb som kan bli både morsommere og enklere hvis du får hjelp. Hemmeligheten bak alle offentlige meldinger er at det er stemmene og oversetterne bak meldingen som mottas av en ekstern part. Avsenderne har ganske enkelt spilt inn en stemme og oversatt budskapene sine til forskjellige språk, som deretter kan brukes bredt i forskjellige kanaler.

Ekstern hjelp med stemmeinnspilling

De som gjør oversettelser, er eksperter på stemmeinnspilling – akkurat som vi i Voice to me. Vi som jobber med stemmeinnspilling for dagligvarebutikker, telefonsentraler eller offentlig transport, sørger for at alle meldinger blir lest og avspilt på morsmålet, slik at språket er så autentisk som mulig. Dette er fordi det er utrolig viktig for deg som publikum å oppfatte budskapet, advarselen eller informasjonen og reagere i henhold til det.

Trenger du hjelp med stemmeinnspilling?