Lagt inn .

Hvordan skriver man et godt speakermanus?
Ja, det er ikke lett å skrive et manus som skal leses høyt.

Det spiller ingen rolle om du skriver til en reklame, en markedsføringsvideo eller en informasjonsfilm. Du må uansett bruke de rette ordene i rett rekkefølge for å skape rett effekt.

Stemmens jobb er å gi liv til dine ord. Det siste du vil at ditt voice over-talent (VO) skal gjøre, er å gjette hva du mener eller hvordan du vil at vedkommende skal si noe.
Voice To Me har satt opp en liste med fem faste punkter for å hjelpe deg med å skrive manus slik at stemmen enkelt forstår hva du mener.

1. IKKE STORE BOKSTAVER
EN SKRIFT SOM ER SKREVET MED CAPS LOCK PÅ, OPPFATTES SOM AT DU SKRIKER!

I tillegg til at det føles som forfatteren skriker, blir det også vanskeligere å lese. Hvis det er vanskeligere å lese, øker risikoen for feil i både tekst og sammenheng. For et stemmetalent betyr ALL CAPS betoning, men det er bedre å bruke en djerv eller understreket tekst enn store bokstaver hvis du vil at VO-talentet skal gi ord eller uttrykk en subtil, men likevel tydelig betoning.

For å gjøre det enda enklere å lese inn ditt manus, bruk gjerne tegnsnitt som Arial i størrelse 12 eller 14.

2. Gi uttale

Det siste du vil høre i ditt prosjekt, er at stemmen uttaler kundens navn eller deres produkt helt feil. Det er alltid bedre å være ekstra tydelig enn å la stemmen gjette hvordan det skal uttales. Stemmetalenter kan naturligvis bruke Forvo.com (en uttaleside) eller gå gjennom YouTube-videoer for å prøve å finne rette uttale, men det er mye raskere og mer nøyaktig hvis du lar oss vite hvordan man sier det korrekt som et notat i manus. En annen mulighet er å sende med en lydfil der det uttales.

På den måten blir det mindre feil og du får en mye jevnere fortelling.

Sannheten er at det ofte er flere måter å uttale saker og ting på enn hva man skulle tro. 😉

La oss gjerne få vite nøyaktig hvordan du vil ha noe sagt før stemmen begynner å spille inn.

3. Null eller ”0”

Antall er vanskelig. Prosentsatsene er skiftende. Og brøk … glem det. Stemmetalenter kan si tall på så mange ulike måter og kombinasjoner, og ofte foretrekker kunden at de leser det på en helt annen måte.

Quiz. Si disse tallene:

1578 – Ett tusen fem hundre og syttiåtte, femten syttiåtte eller en fem sju åtte?
2013 – To tusen og tretten eller tjue tretten?

9001 – Ni tusen og en eller ni null null en?

Tallene er listige og helt åpne for tolkning. Unngå gjetninger og angi dine ønsker.

4. Timingen er viktig 

Våre stemmetalenter er proffe på å ta til seg materialet og få det til å lyde troverdig og naturlig, og skilletegn er nøkkelen til å gjøre det.

Når stemmetalenter ikke har et skilletegn å følge, tar de pauser når de trenger å puste eller der de synes at det passer. Det kan endre sammenhengen for manuset i stor grad.

Hvis du vil at stemmetalentet skal ta en tankevekkende pause i manuset, skal du bruke skilletegn for å vise oss hvor og hvor lenge.

5. Hvordan leser jeg?

Hva ser du når du titter på mandag–torsdag? Ser du mandag til torsdag? Det gjør ikke alltid stemmen. Mange ser mandag strek fredag. Hva sier du om dette: www.cool_website.com/callme? Det kan være åpenbart for deg som eier av nettstedet, eller så kan forfatteren ha klippet og limt inn nettadressen i manuset uten å tenke på hvor feil det kan bli. I den enkle nettadressen ser vi alle slags landminer. For å sikre at manuset blir bra, skriv helt ut tegnene slik du vil at de skal uttales. Det kan se slik ut

Et eksempel på en nettadresse:
www.cool_website.com / callme

Nå skrevet for lesing:
w w w dot cool underscore website dot com slash call me

Med dette enkle trinnet trenger du ikke å høre alle de variantene som stemmetalenter kan komme til å bruke på navnet ditt, og du unngår at informasjonen blir feilaktig.

Du trenger ikke å bruke mange timer i studioet for å få den innlesningen du vil ha for ditt prosjekt. Alt du trenger å gjøre, er å skrive manuset slik at stemmetalentet vet nøyaktig hva du vil høre.

Kontakt oss via e-post hvis du vil ha ditt manus innlest: info@voicetome.com 

Her finner du våre dyktige stemmer