Vi kan ordne det slik at du får prate med voice-over stemmen før innspilling. Da kan du gi direktiver og instruksjoner om blant annet uttale og stil. Enkelte stemmer har også mulighet til live-regi via Skype eller Source Connect.

Posted in: Lydmedia