Hvis du ikke er fornøyd med innspillingen eller ønsker en annen tone, tempo eller hvis vi har uttalt et ord feil, spiller vi gjerne inn materialet på nytt. Generelt pleier kundene våre å være fornøyde med en innspilling hvis det legges tid på grundige regianvisninger og uttaleguider før første opptak

Posted in: Leveranse