Manusendringer etter at innspillingen har funnet sted debiteres med den tiden det tar å lese om. Hvor mye som debiteres er avhengig av hvor mye tekst som må leses om og pleier å være lavere enn originalprisen

Posted in: Bestilling